Raskaat rauhanehdot

Rauhansopimuksen mukaan Suomi joutui luovuttamaan Neuvostoliitolle samat alueet kuin talvisodan jälkeen. Lisäksi Suomen piti luovuttaa Pohjois-Suomessa sijainnut Petsamo ja vuokrata Neuvostoliitolle sotilastukikohta Helsingin lähellä sijainneesta Porkkalasta. Yli 400 000 ihmistä joutui taas jättämään kotinsa ja lähtemään evakkoon muualle Suomeen.

Rauhansopimus määräsi, että Suomen piti karkottaa saksalaiset sotilaat alueeltaan. Lapin sodassa 1944 – 1945 suomalaiset ajoivat entiset liittolaisensa pois Pohjois-Suomesta Norjaan. Saksalaiset olivat katkeria suomalaisille ja polttivat kostoksi koko Lapin.

Rauhansopimuksen mukaan Suomen piti maksaa Neuvostoliitolle suuret sotakorvaukset. Ne maksettiin pääasiassa valmiina teollisuustuotteina. Vuosina 1944 – 1952 Suomi luovutti Neuvostoliitolle satoja laivoja, vetureita sekä muita koneita. Suomi oli köyhä maa ja sotakorvausten toimittaminen vaati suuria ponnistuksia. Suomi ei kuitenkaan halunnut ärsyttää Neuvostoliittoa, vaan toimitti sotakorvaukset sovitun aikataulun mukaisesti.

Suomen rajat vuonna 1944.

Suomen rajat vuonna 1944.