Suomen autonomiaan on monta syytä

On olemassa monta syytä siihen, miksi Suomi sai autonomian.

Venäjän keisari Aleksanteri I halusi rauhoittaa suomalaisia ja estää sodan pitkittymisen. Lisäksi hän pelkäsi, että Napoleon saattaisi hyökätä Venäjälle. Ruotsi olisi voinut silloin hyödyntää Venäjän heikkoutta ja yrittää valloittaa Suomen takaisin. Suomalaiset olisivat myös voineet nousta kapinaan ja Pietarin turvallisuus olisi ollut vaarassa. Aleksanteri I halusi, että suomalaisista tulee luotettavia alamaisia.

Suomessa voimassa olleet Ruotsin lait sopivat hyvin keisarille. Niiden mukaan hallitsija oli itsevaltias. Nyt Suomen hallitsija oli Ruotsin kuninkaan sijasta Venäjän keisari.

Autonomian antaminen valloitetuille alueille oli tuohon aikaan tavallinen käytäntö. Monilla muillakin Venäjään kuuluneilla alueilla, kuten Puolalla, oli autonomia. Venäjä ei ollut yhtenäinen valtio, vaan se koostui useista eri kansoista, joilla oli oma kulttuuri ja omia tapoja. Kaikki Venäjän kansat olivat kuitenkin keisarin alamaisia.