Mistä suomalaiset tulevat?

Ensimmäiset ihmiset tulivat Suomen alueelle jääkauden jälkeen noin 10 000 vuotta sitten. Aikakaudesta 8000 eaa. – 1100 jaa. käytetään nimitystä Suomen esihistoria. Tästä ajasta tiedetään vain vähän, koska siitä ei ole säilynyt kirjallisia lähteitä.

Tuhansien vuosien aikana Suomen alueelle muutti lisää ihmisiä etelästä, idästä ja lännestä. Suomessa ei ollut yhtenäistä kansaa, vaan ihmiset elivät erillään toisistaan pienissä ryhmissä tai heimoissa. Heimo on ryhmä sukuja tai klaaneja, joilla on yhteinen kieli ja kulttuuri.

Esihistorian ajan lopussa 1100-luvulla Suomessa oli monia eri heimoja. Suomalaisia heimoja olivat esimerkiksi karjalaiset ja hämäläiset. Heidän lisäkseen Suomen alueella asui saamelaisia heimoja, jotka puhuivat saamelaiskieliä.